Kolekcje wolontariuszy

Z młodzieżą szkolną szukamy świadków historii, którzy mogą przekazać prawdę o tamtych latach. Wspólnie z uczniami odkrywamy lokalne i rodzinne historie, związane z wysiedleniami.

W akcji uczestniczyło dotąd około dwudziestu szkół. W tym miejscu publikujemy wybrane materiały, przygotowane przez uczniów.

Wystawa Wypędzeni 1939… w Gnieźnie

13 października br. wystawa Wypędzeni 1939… została otwarta w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. Hans Henning Hahn z uniwersytetu w Oldenburgu.
To kolejny etap objazdu tej wystawy, prezentowanej dotychczas w blisko 30 miastach Polski.
Organizatorami gnieźnieńskiej prezentacji są Związek Miast Polskich, Fundacja Konrada Adenauera oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy współpracy Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Więcej…

Świadkowie historii po niemiecku

Opracowaliśmy 14 wybranych relacji video polskich świadków historii w języku niemieckim.  Są to obszerne fragmenty wywiadów, przeprowadzonych przez nas w latach 2007-2012. Publikujemy je na naszej stronie oraz na kanale you tube naszego projektu. Po raz pierwszy relacje ofiar deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy dostępne są w Internecie w języku niemieckim.

Projekt Związku Miast Polskich współfinansowany przez Fundację  Współpracy Polsko -Niemieckiej.

LOGOZMP FWPN_cmyk (1)